Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) a Evropská společnost pro klinické a ekonomické aspekty osteoporózy a osteoartritidy (ESCEO) pořádají v Baceloně ve dnech 2. až 5. dubna 2020 kongres, na němž představí nové poznatky o  metabolismu  a patologických stavech  kostí, jakož i nové přístupy a možnosti v oblasti prevence, diagnostiky  a v léčbě těchto onemocnění.

 *  *  *

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V důsledku pandemie COVID-19 se kongres překládá na srpen 2020.

 

* * *

 

Capture the Fracture je celosvětová kampaň zahájená Mezinárodní nadací pro osteoporózu, jejímž cílem je vytvořit koordinovaný multidisciplinární model pro prevenci sekundárních osteoporotických zlomenin a snížit tak narůstající náklady spojené s léčbou a rekonvalescencí těchto pacientů. Více na  www.capture-the-fracture.org.

  *  *  *  *  *