DOPORUČENÍ  PRO PACIENTY S  OSTEOPORÓZOU

V DOBĚ  PANDEMIE COVID-19

V následujícím doporučení poskytujeme některé užitečné informace pro dospělé s osteoporózou    v době pandemie COVID 19.

doc.MUDr. Vít Zikán, Ph.D.  a  prof.MUDr.Jan Štěpán, DrSc.

Samotná osteoporóza nezvyšuje riziko vzniku nákazy koronavirem nebo závažných komplikací. Nicméně,  pro každého, kdo má osteoporózu, je důležité, aby neprodělal zlomeninu. Systémy zdravotní péče jsou přetížené a obecná doporučení vyzývají, aby se lidé vyhýbali nemocnicím a ordinacím lékařů, pokud to není nezbytně nutné.

Mějte prosím na paměti, že starší dospělí a lidé, kteří trpí určitými chronickými chorobami, jako je cukrovka nebo plicní onemocnění, onemocnění srdce nebo ledvin, jsou ohroženi vyšším rizikem závažnějších komplikací v případě virového onemocnění,  jako je chřipka nebo COVID-19.  Webové stránky ministerstva zdravotnictví ČR poskytují důležité informace o tom, jak se chránit, cestovní rady a další pokyny: https://koronavirus.mzcr.cz/.

ZÁKLADNÍ PREVENTIVNÍ DOPORUČENÍ:

 • Prevence pádů je zásadní: buďte opatrní a ujistěte se, že vaše domácí prostředí je bez překážek, dbejte na dobrou obuv a vyhýbejte se kluzkým povrchům.
 • Udržujte kontakt s rodinou a přáteli telefonicky nebo e-mailem – domácí izolace nemá být sociální izolací.
 • Neváhejte požádat o podporu, kterou potřebujete pro nákupy, vyzvednutí léků v lékárně apod., někoho blízkého, nebo využijte nabízené služby ve svém okolí.
 • Udržujte fyzickou kondici i když jste doma. Pravidelná chůze po bytě a cvičení zvyšuje odolnost celého organismu (http://www.osteo-liga.cz/index.php/program-cviceni).

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU OSTEOPORÓZY:

 • Pokud platí nařízení vlády, abyste zůstali doma nebo máte obavy z cesty a návštěvy svého lékaře nebo nemocnice, zkuste sjednat telefonickou schůzku. Recepty lze poslat elektronicky na základě SMS/e-mailem.
 • Nepřerušujte žádnou léčbu osteoporózy, která vám byla předepsána. Pokud se necítíte dobře a vynecháte nějaké tablety, nezapomeňte obnovit obvyklou dávku, jakmile se budete cítit zdrávi.  Dočasné zpoždění léčby nebude mít dlouhodobý vliv na zdraví kostí.
 • Pokud je kontrolní návštěva u vašeho lékaře zrušena nebo se v tuto chvíli necítíte příliš dobře na to, abyste lék pro osteoporózu vyzvedl(-a), kontaktujte telefonicky nebo elektronicky svého lékaře ohledně nového termínu, jakmile to bude opět možné, aby byly zachovány výhody léčby.
 • U většiny léků, které jsou užívány pro léčbu osteoporózy, nehrozí při krátkodobém vysazení riziko náhlého zhoršení osteoporózy a nových zlomenin.
 • Injekční léčba:
  • Léčba teriparatidem (Forsteo, Terrosa, Movymia): při krátkodobém vysazení (několika týdnů) nehrozí riziko zhoršení stavu vašich kostí. Léky (nebo  receptožádanku)  a aplikační jehly může v ambulanci po domluvě vyzvednout vámi pověřená osoba.
  • Léčba denosumabem (Prolia): je důležité, aby další injekce nebyla zpožděna o více než 4-6 týdnů, protože výhody léčby po této době rychle odeznívají a přerušení léčby může být spojeno s vyšším rizikem zlomenin obratlů. Pokud se nemůžete na plánovanou návštěvu k injekční aplikaci léku dostavit, je nezbytné se domluvit s vaším ošetřujícím lékařem na dalším postupu (zajištění termínu návštěvy nebo zajištění aplikace léku v domácím prostředí).  Mezi nežádoucími účinky léku Prolia u pacientů s osteoporózou a u pacientů s rakovinou prsu nebo prostaty léčených hormonální ablací byl hlášen také častý výskyt infekcí horních cest dýchacích. Pokud se necítíte zcela zdraví nebo je podezření na kontakt s infikovanou osobou, doporučujeme aplikaci léku dočasně odložit a informovat svého ošetřujícího lékaře nebo praktickéhé lékaře.
  • Léčba ibandronátem (např. Bonviva 3 mg i.v.) nebo kys. zoledronovou (Aclasta 5 mg i.v.): léky mají velmi dlouhý poločas v kosti a při přerušení léčby (až několik měsíců podle typu a délky předchozí léčby) nehrozí zhoršení stavu vašich kostí.

Podrobnější informace týkající se vaší léčby vám poskytne váš ošetřující lékař. Případně se můžete obrátit s dotazy na Ligu proti osteoporóze (http://www.osteo-liga.cz/index.php/dotazy.

 

 

*******

 

 

Součástí akcí ke Světovému dni osteoporózy letošního roku  je  rozšíření   Globální listiny práv  pacientů, kterou vypracovalo vedení Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF) ve spolupráci s výborem národních společností (CNS)

                                

     Global Patient Charter podpořilo již více než 50 společností proti osteoporóze  a stovky jednotlivců. Svým podpisem na petiční listině, kterou najdete na  www.iofglobalpatientcharter.org, můžete tuto akci podpořit i vy.

 

 

 

Dne 11. října 2017 se konala ke Světovému dni osteoporózy tisková konference, kterou oarganizačně zajistila 

firma AMGEN ve spolupráci se Společností pro metabolická onemocnění skeletu a za účasti Ligy

proti osteoporóze.Tiskovou zprávu z této akce naleznete na  těchto stránkách v oddíle

Spolupráce s organizacemi/Mezinárodní organizace IOF/Světový den osteopoprózy - WOD/ WOD 2017.

 

 *  *  *  *  *

 

 

                    

 

19. ledna 2015

Občanské sdružení Život90 uvedlo do provozu portál

http://www.seniorum.cz/videoserial-cviceni/barevne.html,

který je zdrojem informací, poučení  a návodů na cílená cvičení nejen pro seniory.

Speciální  soubor cviků   pro osteoporózu (jak pro prevenci tak pro pacienty s osteoporózou)  je součástí  našich webových stránek: O osteoporóze/Program cvičení.

 

* * * * *