Jednotlivé kapitoly  byly převzaty  z publikace  Osteoporóza a zlomeniny ve vyšším věku,  kterou   pro Ligu a Život90 připravil  Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

 

Osteoporóza (řídnutí kostí) je nejčastějším onemocněním kostí. V jejím důsledku se postupně mění kvalita a mechanické vlastnosti trámčité i kortikální kostní hmoty v celém skeletu, tedy nejenom v obratlích, ale také ve dlouhých kostech (obr. 1).

Naproti tomu osteoartróza (artróza) je nejčastějším onemocněním kloubů, kdy se postupně mění kvalita a mechanické vlastnosti kloubní chrupavky (až k úplnému zničení chrupavky). Při osteoporóze ubývá v celém skeletu kostní minerál i organická pojivová hmota. Osteoporóza tedy není odvápněním kostí. Tím se liší od jiného závažného kostního onemocnění, osteomalacie, která vzniká při nedostatku vitaminu D, a kdy je organická pojivová kostní hmota špatně mineralizovaná a kost proto měkne a deformuje se.

Mechanická odolnost kosti je podmíněna jednak množstvím a kvalitou kostního minerálu a organické kostní hmoty, jednak prostorovým uspořádáním kostní hmoty, tedy zejména její mikroarchitekturou a geometrií. Jako nemoc můžeme řídnutí kostí označit, pokud dosáhne takového stupně, že i při nepřiměřeně malém úrazu hrozí riziko zlomenin.

V naprosté většině se osteoporóza projevuje u lidí starších 50 let, kdy postihuje 33 % žen a 15 % mužů. I když  je do 65 let věku nález osteoporózy asi čtyřikrát častější u žen než u mužů, ve věku nad 70 let onemocněním trpí už 47 % žen a 39 % mužů. Většina nemocných osteoporózou však o svém onemocnění neví a nemůže proto riziko budoucích zlomenin účinně snížit. V České republice je léčeno jen kolem 10 % lidí, kteří osteoporózou trpí.

Pamatujte:

Při osteoporóze ubývá kostní hmota a zhoršuje se její kvalita a mechanická síla. Osteoporóza postihuje ženy i muže.