V rámci  celosvětové akce k  Mezinárodnímu  dni  osteoporózy (WOD), který každoročně  připadá na  20.říjen,  připravuje Liga proti osteoporóze přednášky a videoprezentace.

Ke Světovému dni osteoporózy 2019 uspořádala Liga  dne 24. října konferenci, jíž se kromě členů a přátel Ligy zúčastnili pacienti Osteocentra 3. interní kliniky 1.LF a VFN v Praze.

 

MUDr. Ivan RAŠKA, Osteocentrum, III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

 

* * *

 

 

Doc. MUDr. Vít ZIKÁN, Ph.D., vedoucí lékař Osteocentra, III.Interní klinika  1. LF UK a VFN Praha

 

 

* * *

 

Prof.MUDr. Jan Štěpán, DrSc., Revmatologický ústav Praha 

 

 

 

* * *

 

MUDr. Dana  MICHALSKÁ, Ph.D.,  Osteocentrum, III.Interní klinika 1.LF UK  a VFN Praha

 

 

* * *

 

MUDr. Ivan RAŠKA, Osteocentrum, III. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

 

 

* * *

 

MUDr. Dana  MICHALSKÁ, Ph.D.,  Osteocentrum, III.Interní klinika 1.LF UK  a VFN Praha

 

 

* * *

 

 

Doc. MUDr. Vít ZIKÁN, Ph.D., vedoucí lékař Osteocentra, III.Interní klinika  1. LF UK a VFN Praha

 

 

* * *